Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

biomechanical sleeve

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

black tree back tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

mirror and flowers

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

tattoo love

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

calf tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

Snake tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

Fairy tale based tattoos

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

Claddaugh tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

lower back and half sleeve

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

winged heart

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

old school skull tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

butterfly old school

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California
Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

Rose elbow tattoo

Jenny Tattoo
Jenny Tattoo
Enthusiast
Camarillo, California

bow chest tattoos

Pages

Scroll to top