Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

Kate Beckinsale

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada
doberman portrait

Tattoo

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada
she got the look

she got the look

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada
hello!!!

hello

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada
custom project

custom project

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

the light

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

garter

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

owl custom project

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

blackbeard

Christos Galiropoulos
Christos Galiropoulos
Tattoo Artist
Lamia, Phthiotis, Sterea Ellada

the eye

 
Scroll to top